08:50

Smaller

Bloedprikken: eigen risico

Bloedprikken wordt door de dokter vaak ingezet om een completer beeld te krijgen van de patiënt en om klachten te verklaren. Belangrijk om te weten is dat de kosten voor bloedprikken van het eigen risico afgaan.

Bij een basisverzekering is je eigen risico €385. Een bloedonderzoek – ook wanneer de huisarts je doorverwezen heeft - gaat van je eigen risico af en wordt dus door jou betaald. Pas als dat eigen risico op is, vergoedt de zorgverzekering een bloedonderzoek. Vraag bij je verzekering na wat een bloedonderzoek kost.

Aanvullend verzekerd?
Bij een aantal zorgverzekeraars krijg je vanuit een aanvullende verzekering een vergoeding voor een bloedtest, bijvoorbeeld onder de noemer Leefstijlcheck of Healthcheck. Heb je een aanvullende verzekering, ga dan bij je verzekering na in hoeverre bloedafname wordt vergoed.


[English]

Blood test: own risk

Blood tests are often used to get a more complete picture of a patient and to explain symptoms. When you have Dutch health insurance, it is important to know that the costs of blood tests are deducted from your own risk. In first instance, blood sampling is not covered by basic health insurance.

With a basic insurance your deductible is €385. A blood test - also when the GP has referred you - is deducted from your deductible and therefore paid by you. Only when the deductible is fully paid will the health insurance reimburse a blood test.

Supplementary insurance?
A number of health insurers will reimburse you for a blood test as part of their supplementary insurance, for instance under the heading of a Lifestyle Check or Health Check. If you have supplementary insurance, check with your insurance company to what extent blood sampling is reimbursed.