04:33

Smaller

Covid-19 vaccinatie update - juli 2021

De prikrondes bij de huisartsenpraktijk zitten erop. Onderstaande doelgroep werd gevaccineerd met AstraZeneca.

 • Mensen geboren in 1956 en 1957;
 • Mensen met het syndroom van Down (geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002);
 • Mensen met morbide obesitas (BMI >40).

Patiënten met medische indicatie 18-60 jaar
Ook patiënten met een medische indicatie in de leeftijdscategorie 18-60 jaar zijn door de GGD uitgenodigd vaccinaties.

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • een chronische stoornis van de hartfunctie;
 • chronische nierinsufficiëntie (dialyse en niertransplantatiepatiënten);
 • diabetes mellitus;
 • een afweerstoornis of behandeling met immuunsuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties.

Tot slot worden niet-mobiele thuiswonenden aan de beurt voor vaccinatie.


[english below]

Covid-19 vaccination update - July 2021

The vaccination rounds at the general practice are over. The following target group was vaccinated with AstraZeneca.

 • People born in 1956 and 1957;
 • People with Down's syndrome (born between 1-1-1956 and 31-12-2002);
 • People with morbid obesity (BMI >40).

Patients with medical indication 18-60 years
Patients with a medical indication in the age category 18-60 years were also invited by the GGD for vaccinations.

 • abnormalities and functional disorders of the airways and lungs;
 • A chronic disorder of the heart function;
 • Chronic renal insufficiency (dialysis and kidney transplant patients);
 • Diabetes mellitus;
 • an immune disorder or treatment with immunosuppressants leading to reduced resistance to respiratory infections.

Finally, non-mobile patients residing at home are invited for vaccination.