Covid-19 vaccinatie update - mei 2021

De eerste prikronde in de praktijk zit erop. Onderstaande doelgroep werd gevaccineerd met AstraZeneca. In juni ontvangen de patiënten uit deze doelgroepen hun tweede prik voor een zo optimaal mogelijke bescherming.

 • Mensen geboren in 1956 en 1957;
 • Mensen met het syndroom van Down (geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002);
 • Mensen met morbide obesitas (BMI >40).

Patiënten met medische indicatie 18-60 jaar
Begin mei 2021 is door de praktijk een selectie gemaakt van patiënten met een medische indicatie in de leeftijdscategorie 18-60 jaar. De indicatoren zijn:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • een chronische stoornis van de hartfunctie;
 • chronische nierinsufficiëntie (dialyse en niertransplantatiepatiënten);
 • diabetes mellitus;
 • een afweerstoornis of behandeling met immuunsuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties.

Deze groep wordt uitgenodigd door de GGD en dus niet door de huisarts. In de uitnodiging van de GGD staat met welk vaccin je gevaccineerd wordt.

Wil je weten wanneer het jouw beurt is of wil je andere covid-19 vaccinatie-informatie? Ga naar de website van het RIVM.


[english below]

Covid-19 vaccination update - May 2021

The first vaccination round at the practice is over. The target group below was vaccinated with AstraZeneca. In June, the patients from these target groups will receive their second vaccination for optimal protection.
- People born in 1956 and 1957;
- People with Down syndrome (born between 1-1-1956 and 31-12-2002);
- People with morbid obesity (BMI >40).

Patients with medical indication 18-60 years
In early May 2021, the practice selected patients with a medical indication in the 18-60 age category. Indicators are:

 • abnormalities and functional disorders of the airways and lungs;
 • A chronic disorder of the heart function;
 • Chronic renal insufficiency (dialysis and kidney transplant patients);
 • Diabetes mellitus;
 • an immune disorder or treatment with immunosuppressants leading to reduced resistance to respiratory infections.

This group will be invited by the GGD and not by the GP. The invitation by the GGD states which vaccine you will be vaccinated with.

Want to know when it's your turn? Or seeking for more general information about the covid-19 vaccination? Go to the website of the RIVM.