15:52

Greater

Griep- en pneumokokkenvaccin

[English below]

De griepprik: voor wie en wanneer?
De griepprik kan in week 48 (29 nov t/m 3 dec 2021) door een selecte groep patiënten in onze praktijk worden gehaald. Dit kan op uitnodiging en die ontvang je per post. Voor de griepprik nodigen wij mensen uit die boven de 60 jaar zijn én volwassenen en kinderen met een medische aandoening.Voor deze groepen is het griepvaccin gratis.

Heb je in november nog geen uitnodiging gekregen en hoor je wel bij bovenstaande doelgroepen? Stuur dan een bericht naar onze praktijk via de Uw Zorg Online app, het Patiëntenportaal of per mail naar praktijk@nieuwedokter.nl.

Indicatie griepprik voor nieuwe groepen
Dit jaar zijn er extra groepen die een gratis griepvaccin mogen ontvangen. Denk aan zwangeren, mensen met epilepsie, mensen met longschade n.a.v. corona. Deze groepen worden niet actief door ons uitgenodigd; je kunt zelf kijken of je in aanmerking komt en dan contact opnemen met de praktijk. De dokter beslist op basis van je medische historie of je de prik kunt komen halen. Lees hier welke groepen dit jaar ook een gratis griepvaccin mogen ontvangen.

Pneumokkenvaccinatie
In week 48 (29 nov t/m 3 dec 2021) kunnen patiënten van 69 tot en met 73 jaar (geboren vanaf 1-1-1948 tot en met 31-12-1952) een gratis pneumokokkenprik ontvangen bij de praktijk. De uitnodiging met datum en tijd zit in dezelfde envelop als die van de griepprikuitnodiging. U krijgt deze vaccinatie tegelijk met de griepprik.

Valt u binnen deze leeftijdsgroep en heeft u in november nog geen uitnodiging gehad? Stuur dan een bericht naar onze praktijk via de Uw Zorg Online app, Patiëntenportaal of per mail naar praktijk@nieuwedokter.nl.
The flu shot: for whom and when?
A select group of patients can receive a flu shot in week 48 (29 Nov - 3 Dec 2021) at our practice. This vaccine is by invitation only. You will receive the invite including date and time by by post. For the flu shot, we invite people who are over 60 years old as well as adults and children with a medical condition. For these groups, the flu vaccine is free of charge.

Did you not receive an invitation in November and do you belong to the above target groups? If so, please send a message to our practice via the Uw Zorg Online app, the Patient Portal or by e-mail to praktijk@nieuwedokter.nl.

Indication flu vaccine for new groups
This year, there are additional groups that may receive a free flu vaccine. For example pregnant women, people with epilepsy, people with lung damage after corona. We do not actively invite these groups; please check whether you qualify and then contact the practice. The doctor will decide whether you can come and get the vaccinn based on your medical history. Read here which groups may also receive a free flu vaccine this year.

Pneumococcol vaccine
In week 48 (29 Nov - 3 Dec 2021), patients aged 69 to 73 (born 1-1-1948 to 31-12-1952) can receive a free pneumococcal shot at our practice. The invitation will arrive in the same envelope as the flu shot invite. You will receive the flu and pneumococcol vaccination at the same time.

Do you fall within this age group and did you not receive an invitation in November? Please send a message to our practice via the Uw Zorg Online app, Patient Portal or by e-mail to praktijk@nieuwedokter.nl.