12:46

Smaller

LifestyleLab: werken aan een gezond leven

[English below]

Voorkomen is beter dan genezen. Vanuit deze gedachte is het LifestyleLab van De Nieuwe Dokter ontstaan.

In het voorjaar startte een groep van 6 patiënten – in samenwerking met de dokter, diëtiste in opleiding Natselane Solognier en personal trainer Clemens de Koste (Personal Improvement) – met werken aan een gezondere leefstijl. Om te beginnen werd er een uitgebreide intake gedaan, inclusief een bloedtest om de bloedwaarden in kaart te krijgen. De diëtiste verzorgde een plant-based voedingsschema en de personal trainer maakte een training op maat.

“Met het LifestyleLab willen we voorkomen dat mensen ziek of zieker worden”, zegt huisarts Jamy Moussavi. “De mensen in de groep worden lotgenoten. In groepsverband vindt gedragsverandering gemakkelijker plaats.”

Hoopvolle resultaten
In mei was de groep klaar en de resultaten mogen er zijn. Binnen de groep ontstonden gezondere gewoonten, verandering in mindset, een beter passend gewicht en een fysiek betere conditie. Ook de bloedtesten die naderhand werden afgenomen lieten positieve veranderingen zien.

Interesse in deelname?
Al met al was de pilot succesvol en gaan we na de zomer starten met een nieuwe groep. Heb je interesse om deel te nemen aan het LifestyleLab? Maak een afspraak via de Uw Zorg Online app en bespreek je wensen met de dokter.LIFESTYLELAB: WORKING ON A HEALTHY LIFE

To prevent is better than to cure. From this thought, the LifestyleLab was born.

In the spring, a group of 6 patients - in collaboration with the doctor, dietician in training Natselane Solognier and personal trainer Clemens de Koste (Personal Improvement) - started working on a healthier lifestyle. An extensive intake was done beforehand, including a blood test to map out the blood values. The dietician provided a plant-based nutrition plan and the personal trainer created a tailor-made training programme.

"With the LifestyleLab we want to prevent people from getting sick or becoming sicker," says GP Jamy Moussavi. "In a group context, behavioural change takes place more easily."

Hopeful results
The group was completed in May and the results are impressive. The group developed healthier habits, a change in mindset, a more appropriate weight and improved physical condition. The blood tests that were taken afterwards also showed positive changes.

Interested in participating?
All in all, the pilot was successful and we will start a new group after the summer. Are you interested in participating in the LifestyleLab? Make an appointment via the Uw Zorg Online app and discuss your wishes with the doctor.