04:06

Smaller

NIEUW: Beeldbellen met de huisarts

In plaats van langskomen op het spreekuur kun je nu ook beeldbellen met de huisarts. Via de Uwzorgonline app (klik voor Iphone of Android) kun je nu kiezen uit een afspraak in de praktijk, telefonisch of beeldbellen. Kies je voor dat laatste, dan krijg je per mail een link die je aanklikt vlak voordat het consult start. Je komt dan in een “wachtkamer” en zodra de dokter is ingelogd kun je elkaar op beeld spreken. We gebruiken de webapplicatie weseedo, die een veilige omgeving biedt voor het gesprek.

Extra service voor patiënt
We bieden beeldbellen vooral aan als service voor onze patiënten. Beeldbellen is in veel gevallen al genoeg, kan vrijwel overal en scheelt (reis)tijd. Als patiënt hoef je er niets voor te installeren; klikken op de link die je per mail ontvangt is voldoende.


[english below]

NEW: Video calling with the GP
Instead of visiting the doctor's practice, you can now have video calls with the GP. Via the Uwzorgonline app (click for Iphone or Android), you can now choose between an appointment at the practice, by telephone or video call. If you choose the latter, you will receive an e-mail containing a link that you click just before the consultation starts. You then enter a "waiting room" and as soon as the doctor has logged in, you can speak to each other on screen. We use the web application weseedo, which provides a safe environment for the consultation.

Extra service for patients
We offer video calling primarily as an extra service for our patients. In many cases video calling is enough to help a patient. It can be done almost anywhere and saves (travel) time. As a patient, you do not need to install anything; clicking the link you receive by email is all it takes.