09:35

Smaller

Medische info van patiënt delen via LSP

Huisartsen bouwen medische dossiers op van alle patiënten. Deze dossiers zijn niet inzichtelijk voor andere zorgaanbieders, tenzij een patiënt via Volgjezorg toestemming geeft aan het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Inzage in belangrijke medische info
Inzage in jouw medisch dossier door een andere zorgaanbieder kan heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer je in het weekend naar de huisartsenpost gaat. De dienstdoende arts kan via het LSP een beknopte historie zien van jouw medische leven én kan bijvoorbeeld lezen of je allergisch bent voor bepaalde medicatie.

Toestemming geven
Wil jij toestemming geven aan het LSP, klik hier en lees eerst de informatiefolder aandachtig door.

Heb je deze gelezen, dan kun je via deze link toestemming geven aan het LSP door in te loggen met je Digid code. Heb je geen Digid, mail ons dan voor een toestemmingsformulier.

Volgjezorg
Wanneer je toestemming gegeven hebt, kun je via Volgjezorg altijd inzien en opvragen welke zorgaanbieders wanneer jouw medische gegevens hebben bekeken.


[english below]

PATIENT CONSENT FOR SHARING MEDICAL INFO VIA LSP
GPs build up medical files on all patients. These files are not accessible to other healthcare providers, unless a patient gives permission via Volgjezorg to the Landelijk Schakelpunt (LSP).

Access to important medical information
Access to your medical file by another healthcare provider can be very important. For example, if you need tp go to the GP center on the weekend. The doctor on duty can see a brief history of your medical life via the LSP and can, for example, read whether you are allergic to certain medication.

Giving permission
Before you give permission for the LSP, click here and read the information leaflet carefully.

Once you have read this, you can use this link to give permission to the LSP by logging in with your Digid code. If you do not have Digid, please contact the practice and ask for a consent form.

Volgjezorg
Once you have given permission, you can always see which healthcare providers have viewed your medical data and when, via Volgjezorg.