00:14

Smaller

Vergoeding GGZ 2022

[English below] Krijg jij op dit moment psychische ondersteuning van bijv. een psycholoog of verwacht je daarmee in 2022 te willen starten? Dan adviseren we goed onderzoek te doen naar jouw (nieuwe) zorgverzekering voor 2022.

Wijziging in dekking
Wanneer je onder behandeling bent bij een GGZ-behandelaar die in 2022 geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, kan de vergoeding van 100% dalen naar bijvoorbeeld 75%. Dus stel: een sessie van een psycholoog kost €100 euro. Dit jaar betaal je daar niets voor (behalve eventueel eigen risico), maar in 2022 is je eigen bijdrage per keer €25.

Contact met zorgverlener en verzekeraar
Wij adviseren je om bij je behandelaar te informeren of zij/hij contracten aangaat met zorgverzekeraars en zo ja, welke dat zijn. Ook adviseren we om contact op te nemen met je eigen zorgverzekeraar om naar de vergoedingen voor 2022 te vragen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Switchen van verzekeraar
Elk jaar mag je op uiterlijk 31 december wijzigen van zorgverzekeraar. Het loont om uit te zoeken welke zorgverzekering voor 2022 het beste bij je past. Je kan dat bijvoorbeeld doen via vergelijkingssite Independer.


[English]

Reimbursement psychological care 2022
Are you currently receiving psychological support from for instance a psychologist, or do you expect to start doing so in 2022? In that case, we advise you to carefully look into your (new) health insurance for 2022.

Change in coverage
If you are receiving treatment from a mental health care provider who – in 2022 - does not have a contract with your healthcare insurer, the reimbursement may drop from 100% to, for instance, 75%. So suppose: a session with a psychologist costs €100. This year, you will pay nothing (except your own risk), but in 2022 your personal contribution will be €25 per session.

Contact between care provider and insurer
We advise you to ask your care provider whether he or she has any contracts with health insurers for 2022 and if so, which ones. We also advise you to contact your own health insurer to ask about reimbursements for 2022, to avoid any unpleasant surprises.

Switching between insurers
Every year, you can change your health insurer on 31 December latest. It is worth finding out which health insurance policy is best for you in 2022. You can do this for instance via Independer.