05:44

Smaller

Herfstvakantie/ autumn holiday

Van dinsdag 25 oktober t/m dinsdag 1 november zijn er in de praktijk waarnemend huisartsen. Tijdens deze dagen hebben we gewoon spreekuur en zijn we op onze reguliere tijden telefonisch bereikbaar (ook op de spoedlijn!). Je ziet/spreekt alleen een andere dokter dan je gewend bent.

[English below]

Hoe maak je een afspraak?

Tijdens de herfstvakantie kun je gewoon via de Uw Zorg Online app/ portaal een afspraak maken. Kies de agenda van Jamy Moussavi en plan je afspraak in.
Je kunt ook een afspraak maken door te bellen met de praktijk.

Per dag(deel) is er een waarnemend huisarts in de praktijk en op onze spoedlijn, zie hieronder het schema.

Dinsdag 25 oktober
08:00 t/m 12:00 -> Dr. Florence Faqiri-Dogrusoz
12:30 t/m 17:00 -> Dr. Marleen Langestraat

Woensdag 26 en donderdag 27 oktober
08:00 t/m 17:00 -> Dr. Marc Boasson

Vrijdag 28 oktober
08:00 t/m 17:00 -> Dr. Leonie Geenen

Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november
Dr. Reinout ter Morshuizen doet ernstige spoedzaken tussen 9:00 en 17:00 uur. Bel de praktijk (9:00 - 12:30) of de spoedlijn (8:00 - 17:00) als je met spoed de dokter moet spreken.

Op dinsdag 1 november start dr. Jojanneke Kant weer met haar reguleire spreekuur om 9:00 uur.

Woensdag 2 november
Dr. Jojanneke Kant 's ochtends regulier spreekuur. Dr. Jamy Moussavi doet alleen spoedzaken.


From Tuesday 25 October to Tuesday 1 November, we have acting GPs in the practice. During these days we have regular consultation hours and we can be reached by phone at our regular times (also on the emergency line!). You only see/speak to a different doctor than you are used to.

How do you make an appointment?

During the autumn holidays you can simply make an appointment via the Uw Zorg Online app/portal. Choose Jamy Moussavi's calendar and schedule your appointment.
You can also make an appointment by calling the practice.

Per (part of the) day there is an acting GP in the practice and on our emergency line, see the schedule below.

Tuesday 25 October
08:00 to 12:00 -> Dr. Florence Faqiri-Dogrusoz
12:30 to 17:00 -> Dr. Marleen Langestraat

Wednesday 26 and Thursday 27 October
08:00 to 17:00 -> Dr. Marc Boasson

Friday 28 October
08:00 to 17:00 -> Dr. Leonie Geenen

Monday October 31 and Tuesday November 1
Dr. Reinout ter Morshuizen does emergency cases during the day, call the practice (8:00 - 12:30) or the emergency line (8:00 - 17:00) if you urgently need to consult with the doctor.

On November 1st, dr. Jojanneke Kant will start her regular consultations again at 9:00 am.

Wednesday November 2
Dr. Jojanneke Kant: regular schedule. Dr. Jamy Moussavi only handles emergency cases.