03:35

Smaller

Haal een plant op en steun een goed doel!

Eind oktober is De Nieuwe Dokter een oase van planten en jij mag er eentje komen halen! Wat dat kost? Een pak maandverband of een Sinterklaascadeau.

[English below]

Met deze ruilactie ondersteunen we de stichtingen Stop Menstruatie-armoede en Sintvoorieder1.

Hoe werkt het ruilsysteem?


1. Kies welk doel je wilt steunen en breng je product mee. Lees hieronder welke producten je kunt inbrengen. Eén of meerdere producten voor beide doelen mag natuurlijk ook. 

2. Kom naar de praktijk in week 44 - maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november – tussen 9:00 en 16:00 uur om je product(en) te ruilen tegen een mooie plant van het plantenasiel. OP=OP

We stellen geen eisen aan de grootte of de aantallen die je inbrengt. Alle beetjes helpen. Per persoon mag je één plant mee naar huis nemen, ongeacht je inbreng.  

Heb je geen plant nodig, maar wil je wel doneren? Ook dan ben je van harte welkom!

Sintvoorieder1


Bij 1 op de 9 kinderen hebben de ouders/verzorgers geen geld om Sinterklaasinkopen te doen. Het kindercadeau dat jij bij ons ruilt tegen een plant, komt terecht bij de Stichting Sintvoorieder1. Met zorg maken zij elk jaar Sinterklaaspakketten inclusief gedichten die op de juiste plekken in Nederland terechtkomen.

Producten die je in de originele verpakking, nieuw of ongebruikt, kunt ruilen bij ons zijn o.a.:
- Speelgoed voor kids tussen 0-18 jaar. Denk aan knuffels, boeken, knutselspullen, autootjes, Duplo, Lego, rammelaars, tekenspullen, koptelefoon.
- Snoep- en strooigoed zoals chocoladeletters, kruidnoten, taai-taai poppen, chococentjes.

Stop menstruatiearmoede


Wist jij dat 1 op de 10 vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om tampons of maandverband te kopen? Daarom bestaat “Stop Menstruatie-armoede”; een initiatief van Stichting Armoedefonds. Producten die je bij ons inlevert komen terecht bij MUP (menstruatie uitgifte punt) Bibliotheek Laakkwartier. 

Onderstaande producten kun je inleveren en moeten vanzelfsprekend ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten:
- Maandverband
- Tampons
- Wasbaar maandverband
- Menstruatiecups
- Inlegkruisjes
- Materiaal tegen licht urineverlies (dunne verbanden en inleggers).

En de planten?

Die worden gedoneerd door het Plantenasiel van onze huisarts Jojanneke Kant!


Come get your plant and support a good cause


At the end of October, De Nieuwe Dokter turns into an oasis of plants and you can pick one up! The costs? A pack of sanitary towels or a Sinterklaas gift. With this exchange system we support the foundations Stop Menstruation Poverty and Sintvoorieder1.

How does it work?


1. Choose which cause you want to support and bring the product. Something for both charities is of course also possible. Read below which products the charities need.
2. Come to the practice in week 44 - Monday 31 October to Friday 4 November - between 9:00 and 16:00 to exchange your product(s) for a beautiful plant. First come, first serve.

We have no requirement regarding size or quantity for your donation. Every little bit helps. You can take one plant home per person.

Don't need a plant, but still want to donate? You are very welcome!

Stop menstruation poverty


Did you know that 1 in 10 women in the Netherlands sometimes have no money to buy tampons or sanitary pads? That's why “Stop Menstruation Poverty” exists; an initiative by Armoedefonds Foundation. Products your exchange with us end up at MUP (menstruation issue point) Bibliotheek Laakkwartier.

You can bring the following products, obviously unused and in the original packaging:
- Sanitary pads
- Tampons
- Washable sanitary pads
- Menstrual cups
- Panty liners
- Products against light urine loss (thin pads and inserts).

Sintvoorieder1


With 1 in 9 children, parents/guardians have no money to do Sinterklaas shopping. The children's gift that you exchange with us for a plant will end up at the Sintvoorieder1 Foundation. Every year they carefully prepare Sinterklaas packages including poems that end up in the right places in the Netherlands.

Products - in the original packaging, new or unused - that you can exchange for a plant, are:
- Toys for kids between 0-18 years. Think of stuffed animals, books, craft supplies, cars, Duplo, Lego, rattles, drawing supplies, headphones.
- Sinterklaas sweets such as chocolate letters, kruidnoten, taai-taai dolls, chocolate coins.

And what about the plants?


These are donated by the plant shelter of our GP dr. Jojanneke Kant and her neighbor. We are so grateful!