04:23

Smaller

Postcodeselectie/ postal code selection

Voor mensen die zich nieuw willen aanmelden bij de praktijk geldt een selectie op postcode.

(English below)

Omdat onze praktijk groeit en wij de veiligheid en kwaliteit van onze zorg willen waarborgen, kun je je vanaf heden alleen inschrijven bij onze praktijk wanneer je woonachtig bent binnen een van onderstaande postcodebegieden.

Postcode waarmee je kunt inschrijven

Den Haag - 2495, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2593, 2595

Voorburg - 2272, 2273 en 2274

Woon je niet in een van deze postcode gebieden, dan kun je je helaas niet aanmelden. Dit heeft te maken met de afstand die een dokter maximaal mag afleggen tussen praktijk en patiënt in geval van spoed.

Ik ben al patiënt, maar mijn postcode staat hier niet tussen. Wat nu?

Je kunt hier patiënt blijven en eventueel rondkijken naar een arts die dichter in de buurt zit.


For new people who want to register at our practice, a selection by zip code applies.

Because our practice is growing and we want to guarantee the safety and quality of our care, you can now register only at our practice if you live within one of the postal code areas below.

Postal code with which you can register

The Hague - 2495, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2593, 2595

Voorburg - 2272, 2273 and 2274

If you don't live in one of these zip code areas, we are not able to register you. This has to do with the maximum distance a doctor is allowed to travel between practice and patient in case of an emergency.

I am already a patient, but my zip code is not listed. Now what?

You can stay here at the practice. If you prefer, you can look around for a doctor closer to your home.