00:27

Smaller

Sneller naar een specialist via Pluhz

Patiënten van De Nieuwe Dokter kunnen via Pluhz eerder terecht bij geselecteerde specialisten/ Patients can visit selected specialists sooner via Pluhz.

[English below]

De huisarts is eerstelijnszorg; een specialist valt binnen de tweedelijnszorg. Pluhz maakt het mogelijk dat specialisten ook spreekuren kunnen houden bij huisartsenpraktijken. Anderhalvelijnszorg dus. Dit betekent minder onnodige doorverwijzigingen naar het ziekenhuis, kortere wachttijden, lagere kosten en kortere lijnen tussen huisarts en specialist.

Pluhz in onze praktijk

Wij kunnen nu al patiënten inplannen bij een specialist die op een andere Haagse praktijk spreekuren houdt. Voor gynaecologie, radiologie, KNO, chirurgie en orthopedie zijn er vele mogelijkheden.
In de toekomst hopen we ook in onze praktijk specialisten een plek te kunnen bieden om spreekuur te houden.

Heb je vragen over Pluhz en de mogelijkheden voor een doorverwijzing naar een specialist? Boek dan een (telefonische) afspraak in met je dokter.
The GP is primary care; a specialist falls within second-line care. Pluhz makes it possible for specialists to also have consultation hours at general practices. So, one-and-a-half care. This means fewer unnecessary referrals to hospital, shorter waiting times, lower costs and shorter lines between GP and specialist.

Pluhz at our practice

We can already schedule patients with a specialist who holds consultation hours at another practice in The Hague. There are many options for gynaecology, radiology, ENT, surgery and orthopedics.
In the future we hope to be able to offer specialists a place in our practice to also hold consultation hours.

Do you have any questions about Pluhz and the options for referral to a specialist? Then book a (telephone) appointment with your doctor.