05:26

Smaller

Zomervakantie/ Summer holiday 2022

Lees wanneer de praktijk gesloten is tijdens de zomervakantie/ Find out below when the practice is closed during summer.

Maandag 18 juli t/m vrijdag 22 juli - Praktijk open (dr. Moussavi afwezig)
Dr. Reinout ter Morshuizen (Huisartsenpraktijk Binckhorst) doet spoedwaarneming voor patiënten van dr. Moussavi.

Dr. Kant houdt deze week spreekuur in de ochtend op dinsdag, woensdag en donderdag. Een afspraak maak je gemakkelijk via de Uw Zorg Online app. De praktijk is tijdens werkdagen op de normale tijden telefonisch en via de Uw Zorg online app bereikbaar. Herhaalrecepten kun je via de app bestellen.

Praktijk gesloten: maandag 25 juli t/m maandag 1 augustus.
Tijdens onze afwezigheid doet dr. Reinout ter Morshuizen (Huisartsenpraktijk Binckhorst) spoedwaarneming (ernstige spoed + herhaalrecepten die niet kunnen wachten). Hij is tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:30 tot 11:30 uur op telefoonnummer 070 800 22 11. Voor ernstige spoed is hij van 8u tot 17u bereikbaar op bovenstaand nummer (kies optie 1).

Herhaalrecepten kunnen via de app of het portaal worden besteld en worden eens per dag verwerkt.
De berichtenservice van app/portaal staat uit van vrijdag 22 juli t/m maandag 1 augustus.

Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 augustus: praktijk open (dr. Kant afwezig) **

**Maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus

Praktijk telefonisch bereikbaar op werkdagen (08:00 - 12:30 uur); voor spoed bel je met onze spoedlijn tussen 8u en 17u. Er zijn geen beschikbare afspraken, tenzij het om ernstige spoed gaat.
Herhaalrecepten kunnen via de app of het portaal worden besteld en worden eens per dag verwerkt.

Vanaf maandag 15 augustus is de praktijk weer open en is alleen dr. Kant nog afwezig (t/m 19 augustus). Patiënten van dr. Kant kunnen zo nodig bij dr. Moussavi een afspraak boeken.


(ENG)

Monday 18 July to Friday 22 July - dr. Moussavi absent (practice is open)
dr. Reinout ter Morshuizen (Huisartsenpraktijk Binckhorst) provides emergency observation for patients of Dr. Moussavi.

Dr. Kant will do consultations this week in the morning on Tuesday, Wednesday and Thursday. You can easily make an appointment via the Uw Zorg Online app (also when your GP is usually dr. Moussavi). The practice can be reached by telephone during working days at our regular times and via the Uw Zorg online app. You can order repeat prescriptions via the app.

Practice closed: Monday 25 July to Monday 1 August.
During our absence, Dr Reinout ter Morshuizen (Huisartsenpraktijk Binckhorst) will do emergency observation (serious emergency + repeat prescriptions that cannot wait). During working days he can be reached by telephone from 09:30 to 11:30 on telephone number 070 800 22 11. For serious emergencies, he can be reached from 8 am to 5 pm on the above number (choose option 1).

You can order repeat prescriptions via the app/ portal, requests will be processed daily.
The message service via app/portal is turned off.

Tuesday 2 to Friday 5 August: practice open (Dr. Kant absent)

Monday 8 to Friday 12 August
The practice can be reached by telephone on working days (08:00 - 12:30); for emergencies you can call the emergency line from 8 till 17h (070-219 25 61). There are no available appointments, unless there is an emergency.

The practice will be open again on Monday 15 August, only Dr. Kant will be absent (until August 19). Dr. Kant's patients can book an appointment with dr. Moussavi's if necessary.