17:08

Greater

Zomervakantie/ summer holiday

Lees in dit bericht welke arts wanneer met zomervakantie is. Dr. Reinout Ter Morshuizen doet spoedwaarneming.

[English below]

Dokter Kant is met vakantie/afwezig van:
Maandag 10 tot en met maandag 31 juli. Op dinsdag 1, 2 en 3 augustus houdt zij spreekuur.
Maandag 7 tot en met maandag 21 augustus. Op dinsdag 22 augustus begint zij weer.

Dokter Moussavi is met vakantie van maandag 17 juli tot en met woensdag 2 augustus. Op vrijdag 4 augustus is zijn eerste werkdag en houdt hij spreekuur.

Arts beschikbaar voor spoed


Tot en met 2 augustus is dr. Reinout ter Morshuizen van Huisartsenpraktijk Binckhorst beschikbaar voor spoed én voor het doorzetten van receptaanvragen die we via de Uw Zorg Online app/ het portaal binnenkrijgen.

In geval van ernstige spoed bel je met Huisartsenpraktijk Binckhorst op 070 800 22 11 en kies je optie 1.

Praktijk telefonisch bereikbaar


Gedurende de vakanties van beide artsen is de praktijk telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 08:30 en 12:30 uur. Voor bijvoorbeeld receptaanvragen of wanneer je twijfelt of iets spoed heeft. In dat geval overlegt de praktijkmedewerker met dr. Ter Morshuizen.

Berichtenservice uitgeschakeld


Het is niet mogelijk ons berichten te sturen via de Uw Zorg Online app/ het portaal. Voor vragen die geen spoed hebben, kun je onze praktijk bellen op de dagen dat we bereikbaar zijn. Of alvast een afspraak maken met een van onze artsen via de UZO app.Both doctors are on holiday from Monday 17 July to Thursday 3 August. Dr. Ter Morshuizen does emergency observation.

Doctor Kant is on vacation/absent from:
Monday 10 to Monday 31 July. She will hold consultation hours on Tuesday 1, 2 and 3 August.
Monday 7 to Monday 21 August. She will start again on Tuesday 22 August.

Doctor Moussavi is on holiday from Monday 17 July to Thursday 3 August. Friday 4 August is his first working day.

Doctor available for emergencies


Up to and including 2 August, Dr. Reinout ter Morshuizen of Huisartsenpraktijk Binckhorst is available for emergencies and for forwarding prescription requests that we receive via the Uw Zorg Online app/portal.

In case of a serious emergency, call Huisartsenpraktijk Binckhorst via 070 800 22 11 and choose option 1.

Practice available by phone


During the holidays of both doctors, the practice can be reached by telephone on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays between 08:30 and 12:30. For example, for prescription requests or when you are unsure whether something is urgent. In that case, the practice employee will consult with Dr Ter Morshuizen.

Messaging service disabled


During the holidays, you cannot send messages via de UZO app/ portal. For questions that are not urgent, you can call our practice on the days that we are available. Or you can make an appointment in advance with one of our doctors via the UZO app/ portal.